Daiktinė teisė


Teisinės konsultacijos

 • dėl daiktinės teisė turėtojo galimybės įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš jų, 
 • dėl daiktinių teisių į nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus taikymo, 
 • dėl valdymo atsiradimo, įgyvendinimo, dėl valdymo pabaigos, dėl valdymo gynimo, dėl valdymo pažeidimo, dėl ginčų, kilusių dėl daikto valdymo, sprendimo, 
 • dėl disponavimo nuosavybės teise, dėl nuosavybės teisės apribojimo, dėl nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo, 
 • dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, dėl bendraturčių teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant, dėl naudojimosi namais, butais ar kitais nekilnojamaisiais daiktais, kurie yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarkos, dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tvarkos, dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja daline nuosavybe, 
 • dėl bendraturčių pareigų ir teisių, naudojantis bendrąja jungtine nuosavybe, dėl išieškojimo iš bendrosios jungtinės nuosavybės, 
 • dėl savininko teisių apsaugos, dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų, 
 • dėl turto valdymo patikėjimo teise, 
 • dėl naudojimosi servituto teise, dėl servituto nustatymo, 
 • dėl uzufrukto teisės nustatymo (uzufrukto objektas, turinys, uzufruktoriaus teisės ir pareigos, uzufrukto nustatymo pagrindai, uzufrukto pabaigos pagrindai), 
 • dėl hipotekos sudarymo, dėl skolos išieškojimo hipotekos kreditoriaus naudai, 
 • dėl įkeitimo - daiktinės teisės į svetimą kilnojamąjį turtą ir turtines teises, kuria užtikrinamas esamo ar būsimo turtinio įsipareigojimo įvykdymas, 
 • dėl kito asmens turto administravimo, 
 • dėl daiktų ir dėl daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre, dėl žalos, atsiradusios dėl viešo registro tvarkytojo kaltės, atlyginimo.

Teisinis atstovavimas

teisminiuose ir ikiteisminiuose ginčuose dėl pažeistos daiktinės teisės, reglamentuotos LR CK ketvirtojoje knygoje - Daiktinė teisė, pasireiškiančios teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo, ir disponavimo teises, gynimo, apsaugos.