Paveldėjimo teisė


Teisinis konsultavimas
dėl mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimo jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą:

 • Dėl paveldėjimo pagrindų - palikimo pagal įstatymą ir pagal testamentą paveldėjimo ypatybių.
 • Dėl palikimo priėmimo būdų, dėl palikimo atsisakymo.
 • Dėl įpėdinių tarpusavio santykių - teisių ir pareigų, bei atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatybių.
 • Dėl atsakomybės už palikėjo skolas, dėl palikėjo kreditorių teisių.
 • Dėl paveldėjimo teisių pardavimo.

Teisinis atstovavimas 
ikiteisminiuose ginčuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių, reglamentuotų LR CK penktojoje knygoje - Paveldėjimo teisė: 

 • Dėl paveldėjimo teisės ginčijimo.
 • Dėl testamento ar jo dalių negaliojimo, nuginčijimo.
 • Dėl teisės į privalomąją palikimo dalį.
 • Dėl paveldėjimo pagal įstatymą/testamentą teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu, nekilnojamojo turto teisinės registracijos panaikinimo, termino palikimui priimti atnaujinimo.
 • Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, įgyvendinant paveldėjimo teisinius santykius - dėl palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo.
 • Dėl paveldėjimo teisių pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu.