Prievolių teisė


Teisinis konsultavimas

 • dėl prievolės atsiradimo, prievolės įvykdymo, dėl prievolės neįvykdymo teisinių pasekmių, 
 • dėl kreditoriaus teisės ginčyti skolininko sudarytus sandorius, 
 • dėl esamų ar būsimų prievolių įvykdymo užtikrinimo hipoteka, laidavimu, garantija, rankpinigiais, 
 • dėl reikalavimo perleidimo, dėl skolos perkėlimo, 
 • dėl bendrųjų prievolės pabaigos pagrindų, 
 • dėl įskaitymo, restitucijos, novacijos taikymo, 
 • dėl civilinės atsakomybės (sutartinės ir deliktinės) taikymo, kuomet viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, 
 • dėl civilinės atsakomybės taikymo sąlygų visumos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, žala ir nuostoliai),

Teisinis atstovavimas

teisminiuose ir ikiteisminiuose ginčuose: 

 • dėl pažeistų teisių/teisėtų interesų gynimo dėl prievolės neįvykdymo, dėl netinkamo įvykdymo, dėl praleisto termino prievolei įvykdyti teisinių pasekmių, 
 • dėl patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, asmeniui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinę prievolę (sutartinė atsakomybė), 
 • dėl kito asmens veiksmų atsiradusios turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (deliktinė atsakomybė), dėl skolos priteisimo.